bizlənmək

bizlənmək
məch.
1. Biz soxulmaq, biz ilə deşilmək.
2. məc. Təhrik edilmək, məcbur edilmək.
3. Bədəninə iti bir şey batırılaraq tələsdirilmək, yeyin getməyə məcbur edilmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bizlənmə — «Bizlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bizləmə — «Bizləmək»dən f. is. . . . Eşşəklər uşaqların bağırtısından və bizləməsindən hürküb yerlərindən qopdular. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bizləmək — f. 1. Biz ilə deşmək, biz soxmaq, biz ilə deşik deşik etmək, yaxud biz batırmaq. 2. məc. Təhrik etmək, məcbur etmək, tovlamaq. <İsgəndər:> Bacılar hərə bir yandan səni bizləyəcəklər ki, «dinmə, kəs səsini, xortdan gələr, səni aparar». C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biz — 1. birinci şəxsin cəmi. 1. Danışan şəxs bu sözlə özü ilə bərabər bir neçə nəfər, yaxud bir çox adam olduğunu bildirir. Biz qalib gələcəyik. Biz gəlmişdik, sən yox idin. O da bizlə gəldi. – Biz ümid olduq daza, daz özün qoydu naza. (Ata. sözü). 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Some Bizzare Records discography — The following list details the discography of the British independent record label, Some Bizzare Records. The label is notable for hosting such artists as Soft Cell, The The and Marc Almond. The discography is broken down into different media… …   Wikipedia

  • çatmaq — 1. f. 1. Bir istiqamətdə gedərək nəzərdə tutulan yerə yetişmək; varmaq. Atlılar hələ dolamaları enməmiş, Məmməd bəylə Kiçikbəyim çaya çatmışdılar. Ç.. <Qərənfil xala> poçta çatdı, sovqat yeşiyinin üstünü yazdırdı. Ə. Vəl.. // Eyni mənada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ki — 1. bağl. 1. Baş cümlə ilə budaq cümlələri bir birinə bağlayır. Elə yavaş danışır ki, eşitmək olmur. Elə dumandır ki, göz gözü görmür. – Səkinə yaxşı bilirdi ki, son zamanlar qızının . . nəbzi əvvəlkilər kimi vurmur. M. İ.. Orasını da deməliyik ki …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qatmaq — f. 1. Əlavə etmək, qoymaq, birləşdirmək, qoşmaq, içərisinə daxil etmək. Qoyunu sürüyə qatmaq. – Hər birinə ağır taylar çatdılar; Bizləyə bizləyə köçə qatdılar. Q. Z.. Gözəldir günəşi, ayı səsləyib; Onları da bizim dəstəyə qatmaq. M. Müş.. Göz tək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağanənə — (Ordubad) nənə; atanın anası. – Atanın anasına bizlər ağanənə deyərıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • möv — (Cənubi Azərbaycan, Culfa, Meğri, Naxçıvan, Ordubad) bax mev. – Həyətdə beş on möv var (Naxçıvan); – Üzümü mövdən dərdıx (Ordubad); – Bizlərin mövü çox böyük olur (Cənubi Azərbaycan); – Mövdə üzüm olur (Culfa) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”